Events
VB-Discus ThrowVB-Discus Throw
  Name           Year School    Distance Points
----------------------------------------------------------------
 1 Kobe Tamada        11 Mountain View 112-00.00  5
 2 Tyler Chow         11 Mountain View 105-11.00  3
 3 Seth Hulme         11 Saratoga    89-09.50  1
 4 Jonathan Dees       11 Mountain View 78-06.00   
 5 Stone Motooka       12 Saratoga    75-11.00   
 6 Justine Sal Belarmino   11 Mountain View 73-09.75   
 7 Kosta Vujic        11 Mountain View 66-00.00   
 8 Mauricio Ibarra      11 Mountain View 63-09.50   
 9 Andy Fung         11 Saratoga    53-08.00   
10 Andrew Smith        12 Saratoga    53-07.50   
11 Vasily Ermolenko      11 Mountain View 44-05.50