Events
JVG-Discus ThrowJVG-Discus Throw
  Name           Year School    Distance Points
----------------------------------------------------------------
 1 Lilah Carter        9 Mountain View 77-01.50  5
 2 Angie Chen         9 Saratoga    62-09.75  3
 3 Roisin Hernon       10 Mountain View 46-04.00  1
 4 Noor Khan         11 Saratoga    46-03.50   
 5 Adrienne Cheng       9 Saratoga    42-04.00   
 6 Anastasia Panidis     11 Saratoga    41-08.25